Täcke i krabbasnår från sydöstra Skåne

I vävstolen: Täcke i krabbasnår från sydöstra Skåne
Foto: Gunvor Johansson

VÄV skånska allmogevävnader

Boken "VÄV skånska allmogevävnader"
förf. Gunvor Johansson

Skånska konstvävnader

Boken "VÄV skånska allmogevävnader" förf. Gunvor Johansson, är resultat av projektarbetet "Inventering och dokumentation av skånska konstvävnadstekniker" för Stiftelsen Skånsk Hemslöjd med utgångspunkt från stiftelsens samlingar i Landskrona.

Behovet av en samlad skrift med beskrivningar på tekniker i de skånska allmoge- och konstvävnaderna från främst 17- och 1800-talen har framkommit efterhand med kursverksamhet.

Det finns stora textila samlingar på museer och privat, och inom hemslöjdsrörelsen vill vi bevara kunskapen och föra den vidare till kommande generationer för framtida utveckling.

Vävteknikerna treskafts rosengång, halvkrabba, dukagång, munkabälte, krabbasnår, rölakan, viggrölakan, opphämta och trensaflossa behandlas i boken. Kapitlet om trensaflossa är ett separat projekt av butikschef Eva Berg,
Hemslöjden Skåne AB, Landskrona.

>2005 erhöll Gunvor Johansson också Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds medalj i silver i samband med Hemslöjden Malmöhus 100-årsjubileum, för arbetet med dokumentationen av skånska konstvävnader, biskopskåpan till Lunds domkyrka och för arbetet i hemslöjdsrörelsen sedan mitten på 1980-talet. Mästarbrev i handvävning/konstvävning 2015. "Heirlooms of Skåne" 2016 är en engelsk översättning i utökad och bearbetad version. Publiched by Vävstuga Press, Shelburne Falls, Massachusetts www.vavstuga.com

Böckerna kan köpas genom hemslöjdens butik tel 0418-591 20
eller e-post butiken@hemslojdeniskane.se

Det anordnas veckokurser i konstvävnad. För närmare information kontakta:

Hemslöjdskonsulenterna i Skåne
www.hemslojdeniskane.se, www.hemslojdeniskane.se

Del av mönster till åkdyna i krabbasnår

Del av mönster till åkdyna
i krabbasnår

Åkdyna i trensaflossa med stjärnor, Oxie härad

Åkdyna i trensaflossa med
stjärnor, Oxie härad

Drätt i halvkrabba, dukagång, rölakan och viggolakan, Frosta härad

Drätt i halvkrabba, dukagång,
rölakan och viggrölakan,
Frosta härad

Nykomponerad kudde i rölakansteknik

Nykomponerad kudde
i rölakansteknik

Webbdesign & Webbproduktion: MW Production